Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Đồ hắc ám đấu trường chân lý là những món đồ có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới trận đấu và có được khả năng đột biến rất cao. Vậy chi tiết những món đồ này được làm ra sao thông số như nào chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé.

Giáp Bóng Tối

Công Thức
Xẻng Hắc Ám kết hợp với Xẻng Hắc Ám tạo ra:

Giáp Hắc Ám Giáp Bóng Tối

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Công Dụng
Đội của bạn sẽ nhận được thêm 2 kích cỡ đội hình nhưng linh thú sẽ nhận gấp đội sát thương.

Hắc Huyết Kiếm – Đồ hắc ám đấu trường chân lý

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Huyết Kiếm Liều Lĩnh Hắc Huyết Kiếm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Dame tay
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Hồi máu dựa trên 40% sát thương gây ra. Hồi đến 90% lượng máu sẽ được công thêm 30% tốc độ đánh trong vòng 3 giây sau đó. Với 33% máu tối đa sẽ được chuyển thành sát thương chuẩn ở đầu trận đấu.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Bùa Xanh Đen Đậm

Công Thức
Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Bùa Xanh Hắc Ám Bùa Xanh Đen Đậm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+30 Mana cộng thêm
Công Dụng
Sử dụng các kỹ năng cho 15 năng lượng nếu có ít hơn 50% nhận 60 năng lượng sau khi sử dụng.

Giáp Gai Lởm Chởm – Đồ hắc ám đấu trường chân lý

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám tạo ra:

Áo Choàng Gai Của Kẻ Ác Giáp Gai Lởm Chởm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+40 Giáp
Công Dụng
Cho thêm 200 giáp cộng dồn với trang bị thành phần tổng là 240 giáp.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Chén Tà Thuật

Công Thức
Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Chén Hiểm Độc Chén Tà Thuật

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Kháng Phép
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Khi bắt đầu tất cả đồng minh trong vòng 1 ô nhận sức mạnh phép thuật đến suốt trận đấu. Tuy nhiên chủ sở hữu sẽ mất đi 20 sát thương phép công thêm từ trang bị này.

Ác Kiếm Tử Thần – Đồ hắc ám đấu trường chân lý

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám tạo ra:

Lưỡi Kiếm Tử Thần Nguyền Rủa Ác Kiếm Tử Thần

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Dame tay
Công Dụng
Tham gia hạ gục công thêm dame tồn tại vĩnh viễn đến hết trận đấu. chủ sở hữu nhận thêm sát thương từ tướng địch.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Vuốt Ác Long

Công Thức
Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Vuốt Rồng Bóng Đêm Vuốt Ác Long

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+40 Kháng Phép
Công Dụng
Giảm các sát thương phép thuật, miễn nhiễm mọi sát thương chí mạng.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Ấn Ác Quỷ

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Ác Quỷ Ấn Ác Quỷ

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10% Tốc độ ra đòn

Công Dụng
Các tướng mang trang bị được tính vào Ác Quỷ.

Ấn Tà Thần – Đồ hắc ám đấu trường chân lý

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Tà Thần Ấn Tà Thần

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Tướng sử dụng trang bị này được coi là Tà Thần.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Tim Băng Hắc Hóa

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Tim Băng Của Quỷ Tim Băng Hắc Hóa

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Giảm tốc độ ra đòn của kẻ đich trong 2 ô đi 50%. Tuy nhiên giảm cũng giảm tốc độ đánh của đồng minh trong vòng 1 ô đi.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Ác Quỷ Thạch Giáp Thú Tượng Giáp Bất Hoại

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Với mỗi đơn vị tấn công vào tướng, vị tướng đó sẽ được hồi 45 máu mỗi 2 giây.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Diệt Khổng Lồ Bóng Tối Diệt Khổng Lồ Tà Ác

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Dame tay
+10% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Gây thêm 50% sát thương với kỹ năng và đòn đánh. Tuy nhiên nếu mục tiêu ít hơn 1100 máu thì sát thương của chủ sở hữu sẽ bị giảm thay vì cộng thêm.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Giáp Thiên Thần Sa Ngã

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám tạo ra:

Giáp Thiên Thần Sa Ngã Giáp Thiên Thần Sa Ngã

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Dame tay
+20 Giáp
Công Dụng
Khi bị hạ gục tướng sẽ vào trạng thái ngưng động, hồi sinh với 80% máu. Cùng với đó là tốc độ đánh của tướng bị giảm đi đáng kể.

Huyết Cuồng Đao Guinsoo – Đồ hắc ám đấu trường chân lý

Công Thức
Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Hắc Cuồng Đao Guinsoo Huyết Cuồng Đao Guinsoo

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Sát thương phép
+10% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Mỗi đòn đánh công dồn 9% tốc độ đánh đến hết combat. Tốc độ Đánh có thể cộng dồn vô hạn. Chủ sở hữu phải nhận 2.5% máu của bản thân thành sát thương chuẩn với mỗi lần ra đòn.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Bàn Tay Phục Hận

Công Thức
Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Bàn Tay Báo Thù Bàn Tay Phục Hận

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+15 dame tay
+25 Giáp
Công Dụng
Khi bắt đầu trận chiến, chủ sở hữu nhận cả hai bùa lợi:

+40 dame tay và+40 dame phép
Các đòn đánh và kỹ năng hồi máu khoảng 40%. Tuy nhiên những đặc điểm này sẽ mất đi khi bạn tham gia hạ gục, và tiếp tục nếu bạn lại hạ gục thành công.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Kiếm Súng Chợ Đen

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám tạo ra:

Kiếm Súng Hextech Nguyền Rủa Kiếm Súng Chợ Đen

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 dame tay
+10 Sát thương phép
Công Dụng
Sát thương gây ra sẽ hồi máu cho đồng minh, và không hồi máu cho chủ sở hữu.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Hắc Cực Kiếm

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Vô Cực Kiếm Nguyền Rủa Hắc Cực Kiếm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 dame tay
+5% Cộng thêm chí mạng
Công Dụng
Cho 75% Tỉ Lệ Chí Mạng cộng thêm. Khi quá 100% tỷ lệ chí mạng sẽ công thêm 1% sát thương chí mạng với mỗi tỷ lệ vượt qua 100.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Nỏ Sét Bóng Tối

Công Thức
Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Nỏ Sét Đen Nỏ Sét Bóng Tối

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Sát thương phép
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Mỗi khi sử dụng kỹ năng kẻ địch và đồng minh trong vòng 2 ô bị gây sát thương. Tướng địch nhận 200% năng lượng tối đa cho sát thương, đồng minh chỉ phải chịu 100% sát thương từ năng lượng tối đa. Khi đồng minh hoặc tướng địch bị giật chết, chủ sở hữu nhận thêm sức mạnh phép thuật.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Găng Liều Mạng

Công Thức
Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Găng Nhiễm Độc Găng Liều Mạng

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20% Cộng thêm chí mạng
+10 Sát thương phép
Công Dụng
Kỹ năng có thể chí mạng. Chủ sở hữu nhận thêm +40% Sát Thương Chí Mạng và 20% Tỉ Lệ Chí Mạng. Mỗi khi sử dụng các kỹ năng của mình sẽ tiêu hao máu tối đa.

Đồ hắc ám đấu trường chân lý – Cung Xanh Đậm

Công Thức
Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Cung Xanh Cuối Cùng Cung Xanh Đậm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10% Tốc độ ra đòn
+20% Cộng thêm chí mạng
Công Dụng
Khi tấn công các đòn chí mạng sẽ giảm giáp và kháng phép của kẻ địch. Tuy nhiên cũng giảm giáp của chính bản thân.

Dây Chuyền Silver Lunari

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám tạo ra:

Dây Chuyền Iron Solari Bóng Tối Dây Chuyền Silver Lunari

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+10 Sát thương phép
Công Dụng
Nhận thêm giáp và kháng phép cùng với các đồng minh cạnh bên, nhưng họ cũng nhận ít hơn 5 năng lượng trên đòn đánh của mình.

Quyền Trượng Đại Ác Ma

Công Thức
Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Quyền Trượng Ác Quỷ Quyền Trượng Đại Ác Ma

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Sát thương phép
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Khi sử dụng kỹ năng sẽ được tăng máu tối đa với 300% mana.

Ấn Tiên Hắc Ám

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Tiên Hắc Ám Ấn Tiên Hắc Ám

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Tướng sử dụng được tính là Tiên Hắc Ám

Ấn Đồ Long

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Đồ Long Ấn Đồ Long

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 Sát thương Kỹ năng
Công Dụng
Khi sử dụng thì tướng được coi là Đồ Long

Hắc Quỷ Thư Morello

Công Thức
Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám tạo ra:

Đại Quỷ Thư Morello Hắc Quỷ Thư Morello

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
+10 Sát thương phép
Công Dụng
Khi sử dụng kỹ năng lên các mục tiêu sẽ thiêu đốt chúng bằng sát thương chuẩn trong vòng 25 giây, và giảm hồi máu của chúng đi 50%. Tuy nhiên sát thương gây ra của chủ sở hữu sẽ ít hơn.

Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Công Thức
Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Áo Choàng Thủy Ngân Ác Quỷ Khăn Kháng Thuật Tà Ác

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Kháng Phép
+20% Né tránh
Công Dụng
Bị trừ đi 20% máu tối đa, nhưng có thể miễn nhiệm mọi hiệu ứng khống chế trông suốt trận đấu.

Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Công Thức
Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám kết hợp với Hắc Gậy Quá Khổ Gậy Quá Khổ Hắc Ám tạo ra:

Mũ Nguyền Rủa Rabadon Mũ Nguyền Rủa Rabadon

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Sát thương phép

Công Dụng
Cho 100 SMPT công thêm nhưng bị trừ đi 20% lượng máu tối đa của bản thân.

Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Công Thức
Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Đại Bác Liên Thanh Chết Chóc Đại Bác Liên Thanh Tử Thần

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Công thêm 1 tầm đánh. Khi không có kẻ địch trong vòng 2 ô nhận thêm tốc độ đánh. Đòn đánh gây ra không thể hụt.

Dây Chuyền Tội Lỗi

Công Thức
Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Dây Chuyền Thoát Tội Dây Chuyền Tội Lỗi

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Phát ra năng lượng cho các đồng minh trừ bản thân, hồi cho họ 20% Máu đã mất mỗi 5 giây. Mỗi lần thực hiện chủ sở hữu sẽ nhận sát thương chuẩn tương đương 10%.

Hắc Cuồng Cung Runaan

Công Thức
Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Cuồng Cung Runaan Ác Quỷ Hắc Cuồng Cung Runaan

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Kháng Phép
+10% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Mỗi đòn đánh sẽ thêm 2 đường đạn phụ, có sát thương bằng 50% sát thương chính. Có thể chí mạng như thông thường những không áp dụng được hiệu ứng đòn đánh.

Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Áo Choàng Đen Tĩnh Lặng Áo Choàng Hắc Ám Tĩnh Lặng

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+10% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Bắn một tia năng lượng ra trước mặt, Tăng năng lượng tiêu thụ của kẻ địch lên 65%.

Ác Thương Shojin

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Ngọn Giáo Shojin Nguyền Rủa Ác Thương Shojin

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 dame tay
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Gây ít hơn 20% sát thương nhưng nhận được 14 năng lượng với mỗi đòn tấn công

Dao Điện Tà Ác Statikk

Công Thức
Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám kết hợp với Hắc Nước Mắt Nữ Thần Nước Mắt Hắc Ám tạo ra:

Dao Điện Statikk Của Quỷ Dao Điện Tà Ác Statikk

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10% Tốc độ ra đòn
+15 Mana cộng thêm
Công Dụng
Phóng điện lên kẻ địch với mỗi đòn đánh, giảm kháng phép đi 40%.

Áo Choàng Thiên Thực

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ tạo ra:

Khiên Thái Dương Áo Choàng Thiên Thực

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+150 máu cộng thêm
Công Dụng
Thiêu đốt kẻ địch trong vòng 1 ô với sát thương chuẩn. Hồi máu nhận được của mục tiêu bị giảm đi 50%. Tướng của bạn cũng bị thiêu đốt với 4% máu tối đa.

Ấn Suy Vong

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Suy Vong Ấn Suy Vong

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 dame tay
Công Dụng
Tướng sử dụng được tính là mốc suy vong

Găng Lừa Lọc

Công Thức
Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Bao Tay Đạo Tặc Nguyền Rủa Găng Lừa Lọc

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20% Cộng thêm chí mạng
+20% Né tránh
Công Dụng
Nhận được 2 trang bị bóng tối hoàn chỉnh mỗi khi trận chiến bắt đầu, các trang bị này là ngẫu nhiên.

Quyền Năng Phục Hận

Công Thức
Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Quyền Năng Khổng Lồ Bộc Phát Quyền Năng Phục Hận

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
+10% Tốc độ ra đòn
Công Dụng
Đòn đánh gây sát thương chuẩn với mỗi 3 giây gây thêm 25% sát thương từ đòn đánh trước.

Vuốt Bẫy Thù Hận

Công Thức
Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Vuốt Bẫy Nổ Vuốt Bẫy Thù Hận

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
+20% Né tránh
Công Dụng
Chặn kỹ năng đầu tiên trúng phải dịch chuyển đến vị trí tướng địch và tấn công nhau.

Ấn Kỵ Sĩ

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Giáp Lưới Giáp Lưới Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Kỵ Sĩ Ấn Kỵ Sĩ

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+20 Giáp
Công Dụng
Được tính là một mộc kỵ sĩ với tướng sử dụng trang bị

Ấn Ma Sứ

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Ma Sứ Ấn Ma Sứ

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
Công Dụng

Được tính là một mộc Ma Sứ với tướng sử dụng trang bị

Giáp Tử Chiến Warmog

Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám tạo ra:

Giáp Nhiễm Độc Warmog Giáp Tử Chiến Warmog

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+300 máu cộng thêm
Công Dụng
Cho thêm 1800 máu nhưng nhận thêm sát thương.

Ấn Thây Ma

Công Thức
Hắc Xẻng Vàng Xẻng Hắc Ám kết hợp với Hắc Găng Đấu Tập Găng Hắc Ám tạo ra:

Biểu Tượng Thây Ma Ấn Thây Ma

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10% Cộng thêm chí mạng
+10% Né tránh
Công Dụng
Tướng sử dụng được tính là Thây Ma

Cờ Lệnh Zeke U Ám

Công Thức
Hắc Kiếm B.F. Kiếm Hắc Ám kết hợp với Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám tạo ra:

Cờ Hiệu Zeke Hắc Ám Cờ Lệnh Zeke U Ám

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+10 dame tay
+150 máu cộng thêm
Công Dụng
Giảm tốc độ đánh các đồng minhc ùng hàng. Sau đó tướng được tăng 40% tốc độ đánh với mỗi người gánh chịu.

Hắc Phong Kiếm

Công Thức
Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Áo Choàng Bạc Áo Choàng Hắc Ám tạo ra:

Phong Kiếm Bộc Phát Hắc Phong Kiếm

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Tạo ra một cơn lốc ở phía đối diện, Hất tung hắn trong vòng 8 giây. Tuy nhiên khi kẻ địch đáp xuống họ sẽ nhận được thêm sát thương.

Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Công Thức
Hắc Đai Khổng Lồ Đai Khổng Lồ Hắc Ám kết hợp với Hắc Cung Gỗ Cung Gỗ Hắc Ám tạo ra:

Thông Đạo Bóng Tối Zz Thông Đạo Cảm Tử Zz’Rot

Đồ hắc ám trong đấu trường chân lý

Chỉ Số
+150 máu cộng thêm
+20 Kháng Phép
Công Dụng
Khi tướng bị hạ gục, sẽ xuất hiện một bọ hư không. Khi bọ hư không bị hạ gục nó sẽ gây thêm sát thương chuẩn lên những kẻ địch cạnh bên.

Kết luận

Trên đây là tất cả đồ hắc ám trong đấu trường chân lý mà gamehaydayroi đã giới thiệu đến với bạn. Hy vọng rằng với những thông tin hữu ích này bạn có thể có được kiến thức để chơi game tốt nhất.

About The Author

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *